Občanské sdružení Baobaby  je sdružením lidí, kteří spatřují významný potenciál v rozvíjejícím se oboru přírodního stavitelství, který využívá jako hlavní stavební materiály  slámu, hlínu a dřevo.
 
 
  Základním posláním našeho sdružení je propagace a  inovace oboru - stavby z přírodních materilů. 
 
  Toho dosahujeme tak, že vytváříme synergickou spolupráci odborníků - Architekti, projektanti, stavební řemeslníci, výtvarníci.
   Vzděláváme se a spolupracujeme na  projektech.
  Získané znalosti a dovednosti nabízíme veřejnosti na úrovni - projektování, stavební asistence a kompletní realizace staveb.
 
   Naším hlavním cílem je pomáhat lidem vytvářet - trvanlivé, funkční, nízkoenergetické, svépomocně stavitelné , výtvarně zájímavé a zdravé domy z přírodních materiálů.
   Také se zabýváme využíváním přírodních materiálů pro vytváření přírodních dětských hřišť a veřejného prostoru.
 
   Občanské sdružení má základnu v obci Hostišová u Zlína na vrcholu kopce Strážná.
 
 
   Poslání  o.s.BAOBABY

  1.  Studium – shromažďování a třídění informací, překlady zahraničních zdrojů, vzdělávání členů sdružení v kurzech a workshopech, sbírání praktických zkušeností z realizací staveb.

 2. Výzkum a zkušebnictví - technických a užitných vlastností stavebních konstrukcí z přírodních materiálů, technologií provádění, včetně výtvarného zpracování.

 3. Vzdělávání – pořádání praktických kurzů, tématických festivalů, konferencí,  přednášek, půjčování knih, médiií, poskytování informací.

 4. Stavební praxe – realizace vlastních staveb sdružení, staveb dalších fyzických a právnických osob, technická podpora výstavby, půjčování strojů a zařízení, zpracování projektových dokumentací, energetická optimalizace staveb, výtvarné zpracování.

 5.Spolupráce a propagace – spolupráce s médii, občanskými sdruženími, veřejnými a výzkumnými institucemi, dodavateli, aktualizace databáze kontaktů (zemědělci, stavební firmy, sdružení, instituce, živnostníci), provozování webových stránek.

 

Více informací o nás můžete nalézt v tomto článku, který vznikl v rámci rozhovoru pro časopis Ekologické bydlení v březnu 2012.

Rozhovor s Viktorem Karlíkem o o.s.Baobaby

Autor - Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

S Viktorem Karlíkem z občanského sdružení Baobaby jsme si povídali o přírodním stavitelsví, domech ze slámy a samořezjmě o tom, jak Baobaby vznikly a kam směřují. Zároveň se s námi Viktor podělil o zajímavou novinku – rostoucí slaměné domy, které jeho tým připravuje.

 

Viktor Karlík šest let pracoval jako streetworker v K-centru Zlín, kdy poskytoval služby drogově závislým. Už tam podle svých slov začalo jeho směrování k nezávislosti, které pokračuje i nyní ve vztahu k bydlení a přírodnímu stavitelství v občanském sdružení Baobaby, které založil.

Co tě přimělo začít se zajímat o slaměné domy a přírodní stavitelství obecně?

Viktor Karlík (V.K.): První co mě na tom uchvátilo byly ty organické tvary. Úplně nový přístup, uvědomění si lehkosti takovýchto staveb. Líbila se mi představa, že dům v podstatě vyroste na poli, protože je do velké míry tvořen slaměnými balíky a navíc lze využít hlínu z vlastního pozemku, takže to minimalizuje dopravu. Tento systém umožňuje svépomocnou výstavbu a dává obrovský prostor individuální kreativitě. Vytváří minimální ekologickou zátěž. Je velmi příznivý pro zdraví člověka a je možné vytvářet nízkoenergetický, až pasivní standard. Strávil jsem rok probádáváním informací z této oblasti na internetu. Setkával jsem se a diskutoval s lidmi, kteří se daným oborem zabývali. To co jsem viděl a slyšel mě přesvědčilo.

Jak to pokračovalo dál?

V.K.: Jsou to asi tři roky, co jsem se odhodlal postavit si vlastní rodinný slaměný dům. V té době ale bylo v ČR minimum dostupných informací. Byl problém sehnat architekta, který by vytvořil projektovou dokumentaci, balíky vhodné pro stavbu, řemeslníky, kteří by uměli tímto způsobem stavět. Na základě této situace mě napadlo založit sdružení Baobaby, které se slaměným domům a přírodnímu stavitelství bude věnovat, jako hlavnímu tématu. Oslovil jsem tříčlenný tým – Daniela Grmelu, který na toto téma psal doktorandskou práci, Lídu Temelovou, která se zajímala o výtvarné využití přírodních materiálů v rámci prostorové tvorby, a Martina Dřímala – architekta, který se zajímal o nízkoenergetické stavby z přírodních materiálů. Jako hlavní aktivity jsme si stanovili vzdělávání se v daném tématu, vytváření modelových staveb, vytváření mezioborové spolupráce – architektů, projektantů, stavebních řemeslníků a výtvarníků, vytváření stavebních inovací, zajišťování osvěty pro širokou veřejnost a asistence nejen svépomocným stavebníkům. Dan i Martin mi pomáhali s vymýšlením mého domu.

Při stavbě tohoto domu jsme uspořádali několik  workshopů. – prakticky, ale i teoreticky vzdělávací víkendy přírodního stavitelství pro širokou veřejnost.Učili jsme lidi, jak stavět z přírodních materiálů.

 

Uspořádali jsme přes 30 přednášek pro veřejnost. Naší důležitou osvětovou aktivitou je pořádání Baobaby - festu, který zprostředkovává téma přírodního stavitelství široké veřejnosti prostřednictvím přednášek odborníků, projekcí tematických filmů a workshopových dílen.

V roce 2014 jsme uspořádali tématickou konferenci - Stavby z přírodních materiálů 2014

 

Daří se vám získávat i nějakou finačí podporu?

V.K.: Ano, v roce 2010 se nám podařilo získat první finanční podporu z grantu Mládež v akci. V rámci toho jsme uspořádali devítidenní kurz zaměřený na přírodní stavitelství, permakulturu, úsporné technologie a výtvarným využitím přírodních materiálů. Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvoření a nastartování synergické mezioborové spolupráce. Stěžejním tématem byl experimentální domek z nosné slámy. Stanovili jsme si kritéria, ke kterým jsme chtěli směřovat už při projektování – nízká cena, možnost svépomocné výstavby, dosažení nízkoenergetického standardu, minimalizace provozních nákladů, zajímavé výtvarné provedení.

 

Jak to dopadlo?

V.K.: Domek dnes stojí v malé vesničce Hostišová. Jeho velikost je 25 m2 zastavěné plochy a 18 m2 užitné vnitřní plochy. Což je domek malý, ale jeho velikost spočívá v příběhu spojených lidských dlaní, mozků a snad nebudu moc nasládlý, když řeknu, že i srdcí a duší prvních slaměno-hliněných nadšenců. 

Domek je možné na základě domluvy pronajmout. Lidé si tak můžou vyzkoušet pobyt v takovéto stavbě a zároveň prozkoumat zajímavosti zlínského kraje.  

 

Vraťme se teď na chvíli ještě k tvému slaměnému domu. Můžeš nám ho trochu přiblížit?

V.K.: Je to rodinný slaměný dům s dřevěnou konstrukcí vyplněnou slaměnými balíky. Venkovní i vnitřní omítky jsou hliněné. Celou stavbu, kromě pokrývky střechy, jsme si zajišťovali svépomocí. Užitná podlahová plocha je 150 m2 + s přiléhající 30 m2 zimní zahradou. Dům se nachází v malé obci Hostišová u Zlína, kde má sídlo i naše sdružení. V domě bydlíme rok a jsme se stavbou spokojeni. Hlavně s tepelně-izolačními vlastnostmi, příjemným vnitřním klimatem a tepelnou setrvačností hliněných omítek, které jsou schopné akumulovat teplo a zároveň regulovat vlhkost. Letošní zima byla prověřovací, topíme jenom krbovými kamny s vestavěnou krbovou vložkou. Za tuto zimní sezónu jsme spálili čtyři kubíky měkého dřeva. To jsem pořídil samotěžbou za 600 Kč. Návštěvy si u nás chválí atmosféru domu. Cítí tam harmonii a klid.

Jakým směrem se bude občanské sdružení profilovat do budoucna?

V.K.: Chceme se nadále zabývat nízkoenergetickými domy z přírodních materiálů. Toto téma dále prozkoumávat a rozvíjet tak, aby bylo dostupné a zároveň zajímavé, bezpečné, trvanlivé a dostatečně funkční pro současného „moderního“ člověka. Chtěli bychom vytvářet asistenci stavebníkům, kteří se rozhodnou tímto způsobem postavit si vlastní dům. Takže budeme pomáhat s projektováním domů a vytvářením projektových dokumentací pro stavební povolení, vyrábět kvalitní slaměné balíky pro stavbu (protože ty jsou základem toho všeho), můžeme pomoci s analýzou hlíny z vlastního pozemku a taky můžeme pomoci i se stavbou samotnou, nejen prostřednictvím uspořádání workshopu pro veřejnost. Výhledově bychom chtěli půjčovat i stroje, které umožňují urychlení stavebních procesů. V našem případě je to především míchačka na hlínu a výhledově i omítačka. V týmu máme architekty, projektanty, výtvarníky a řemeslníky. Aktuálně pro tento rok jsme připravili sérii šesti workshopů, které proběhnou v květnu až červenci. Témata workshopů jsou – Permakultura, Výtvarné využívání přírodních materiálů, Nízkoenergetické domy z přírodních materiálů, Práce s kamenem a Venkovní prostorové hliněné objekty. Na všechna témata se nám podařilo sehnat velmi šikovné lektory. Více informací o těchto kurzech, ale i o nás – můžete nálézt na našich webových stránkách www.BAOBABY.org. Do kurzů je jěště stále možné se přihlásit.

Nedílnou součástí vašich staveb – a viděli jsme to i nedávno v sérii videí – je i výtvarná stránka. Proč ji považuješ za důležitou?

V.K.: Myslím si, že výtvarno k přírodnímu stavitelství přirozeně patří. Nás osobně láká organická architektura, která umožňuje přiznání různých křivostí a zaoblených tvarů. Současný lidský svět je symetrický a rovný. Tyto tvary jsou samozřejmě rozumné, funkční a maximálně efektivní. Ale cítím, že někudy ve společnosti zespod prosakuje lidská touha po propojení se s přírodou a příroda ve svých přirozených tvarech je fraktální. Tvary řek, pobřeží, stromů, lidských cév, lidí samotných, živočichů a jejich hnízd, rostlin atd. 

 

A na závěr, chystáte nějaké novinky?V.K.: Aktuálně připravujeme inovační řešení – rostoucí nízkoenergetické domy z přírodních materiálů. Základní myšlenka tohoto projektu spočívá v tom, že chceme doporučovat lidem, aby si stavěli spíše malé domy, které budou vhodně dispozičně řešené a s přibývajícími dětmi, potřebami a finančními možnostmi si ho můžou kdykoliv rozšířit. Jako výhody přijetí takovéhoto systému vidíme malý rozměr – je svépomocně postavitelný během jednoho roku, sníží zadluženost stavebníka a počáteční provozní náklady. Naši architekti řeší studie „mateřských buňek“ do rozměru 50 m2 podlahové plochy a jejich ideální dispoziční řešení. Je to v podstatě takové 2+1 loftového charakteru. Svépomocnou výstavbou je možné postavit takovýto dům v nízkoenergetickém standardu do 500 000 Kč. Takto je možné stavě domy čtvercové, obdelníkové i jinak tvarované se sedlovou, pultovou, ale i rovnou střechou.

 


 

Aktuálně

  • 02/06/2023 11:37

    Baobabyfest 2023

    Letošní Baobabyfest proběhne 22.7.2023 ( sobota ) BAOBABYFEST je festivalem přírodního stavitelství a dobré muziky! Pro lidi mladé a stále mladé ! Probíhá v obci Hostišová ( u Zlína ) v přírodním areálu Strážná, kde duchovně sídlí a tvoří BAOBABY, stojí tu...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Contact

Viktor Karlík
Hostišová 102
763 01 Zlín

tel. +420 605 371 737

Zasílání novinek

Přihlaste se k odběru:

© 2008 - 2016 Všechna práva vyhrazena o.s. Baobaby